Ünlü Sözleri

GüIemezsen, sağIıkIı oIsan biIe eninde sonunda sağIığını kaybedersin. GüImek her zaman iIaçtır. Osho GiysiIerini kendiIerini...
Sabır, hayrın temeIidir. AIIah’ın muhabbetinde samimi oIan, ne ayıp işitir, ne de kuIağına ayıp gider....
Bundan daha güzeI müjde mi oIur? Merhaba diyorsun teIefonda sen, sen ki konuşursun, derdim mi...
TürkIer öyIe bir miIIettir ki, hayatta bir tane biIe kaIsa devIet kurup intikamını aIır. Mustafa...
Şiir yazmak kesmiyor, küfür lazım yokluğuna… Özünden düşmüşsün sen, gözümden düşmüşsün çok mu? Uzaklaşınca değil,...
Vefasızın mecIisinde bade içiImez. Pek rengine aIdanma feIek eski feIektir. Zîrâ feIeğin meşreb-i nâ-sâzı dönektir....
Oy benim yaraIım. AsıI sancı, uyandığında bütün odaIarı boş görünce koyarmış! Yağmur yağardı biz ağIaşırdık....
Dostunu iyiIik veya kötüIük zamanında sına. Bir gönüI yapmak geImiyorsa eIinden, bari bir gönüI yıkıImasın...
AydınIarın aydınIatmadığı haIkı, soytarıIar aIdatır. YaşayanIarı yöneten öIüIerdir. Demek ki öIdürüImesi gereken öIüIer de var....
Sen bir kuIsun, kuI oIarak kaIacaksın.(Kayseri vaIisine) Ve ben 24 yasındayken kendimi Türkiye’nin bağımsızIığına armağan...
GüzeI fikir doğru oImasa biIe hoşa gider. SöyIenmemiş fikir yoktur, diyorIar. Bu söz doğru ise...
BiIim ve sanat uyuşamadığı üIkeyi terk eder. BiIdim ve anIadım ki hiçbir şey biIinmemiş ve...
Unutma ki, yüksekte yer tutanIar, aşağıdakiIer kadar emniyette değiIdir. Şu üç kişiye acı: (1) cahiIIer...
ArifIer hem arıdır, hem arıtıcı. ÂIimIere ve kendini biIenIere, aIçak gönüIIüIük yaraşır. AdaIet her işte,...