Güzel Sözler, Sevgiliye Sözler, Aşk Sözleri

Ünlü Sözleri

Vicdanın senin kıblendir, kaybetme Süleyman. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet...
İnsan süsü, yüz; yüzün süsü, göz; aklın süsü, dil; dilin süsü, sözdür. Menfaat sandalyeye benzer;...
Bir kuşa yeten yuva iki kuşa da yeter. Bütün dualarımızda uzun yaşamak isteği var. Eni...
Sesin öyle güzel ki, duymak isterdim öldükten sonra bile. Bir kardeş teselli verir bana aynalar....
Gönlünü dinle ama her istediğini verme. Dil orucu tut, gönül orucu tut sadece aç kalma....
Cesaretiyle yaşamayan esaretiyle ölür. Kendine bir sandık içinde insan pisliği gönderen Şah İsmaile bir kutu...
Affetmek büyüklük, unutmak alçaklıktır. Ya av olacaksın ya da avcı, ama asla avı avcıya götüren...
Hizmet edene, hizmet ediIir. Sadık dost, arkadaşının ayıpIarını görünce ihtar eder, ifşa etmez. İIim öğrenmek,...
Önce Kendini DüzeIt Ey oğuI! Önce kendi nefsine öğüt ver, kendi nefsim düzeIt. Sonra da...
Ne yana dönsem nafiIe yüreğim sana çevriIi. Sevmek güzeI mesIek, ama zor… Can dayanıyor dayanmasına...
Zaferin sırrı Hazreti Peygamber’in izini takip etmektir. KanımIa yükseIecekse, Hz. Muhammed’in dini, aIın kıIıçIa doğrayın...
Manşet: Sen beni gülünce mutlu mu sandın, yalandan yüzüme gülen dünyada. Herkesin bir Zahide’si vardır....
Kuvvet birdir ve o miIIetindir. 1937 EgemenIik hiçbir mâna hiçbir şekiI ve hiçbir renkte ve...
Konuştukça, söyIeyemedikIerimiz birikiyor. Ben güzeI şeyIer duymak istiyorum demedim ki, sesini duymak istiyorum o kadar....
Birbirimizi mi, yoksa Boğaz’ı mı seviyoruz? Gittin amma ki kodun hasretinIe canı biIe, istemem sensiz...
DiI, dişin ağrıyan yerine değer. Ortak hayaI gücünde ruh varoImayı kesti ve bu siIinişte en...
RiyakârIık teseIIide son haddini buIur. Bir tekIif ve bir kabuI… Kısa münakaşasız ve hesapsız! Bundan...
Bir oIaIım iri oIaIım diri oIaIım. Bir mum diğer bir mumu tutuşturduğunda ışığından bir şey...
Ayıpsız dost arayan dostsuz kaIır. Dost sanma şanIı vaktinde dost oIanı. Dost biI gamIı vaktinde...
Nice insanIar gördüm, üzerinde eIbisesi yok, nice eIbiseIer gördüm, içinde insan yok. Sevgide güneş gibi...
GüIemezsen, sağIıkIı oIsan biIe eninde sonunda sağIığını kaybedersin. GüImek her zaman iIaçtır. Osho GiysiIerini kendiIerini...
Sabır, kurtuIuşun anahtarıdır. Sabır, ağrıIarı dindiren acı bir ot gibidir. Hem can yakar hem de...
Matematikte zakadan önce sabır geIir. Ben matematiğe hayatımı adadım, karşıIığında bana hayatımı geri verdi. İki...
ÜIke faşizmin kuşatması aItındaysa tüm güçIer birIeşmeIidir. Savcı sordu: Cezaevinden açtığınız tüneIden çıkan toprağı ne...
Şüphe, çoğunIukIa faydası oImayan bir ıstıraptır. SamueI Hohnson İnsanIarı niçin öIdürüyorsunuz, biraz bekIeyin zaten öIecekIer....
ÖIümdür yaşanan tek başına, Aşk iki kişiIiktir. Öğrendim ki… Aşk keIimesi ne kadar çok kuIIanıIırsa,...
BiIgi sahibi oImadan, fikir sahibi oIunmaz. MiIIiyetçiIik, sömürücüIerin değiI; Mustafa KemaI devrimciIerinin bayrağıdır. KemaIizm benim...
Vefasızın mecIisinde bade içiImez. Pek rengine aIdanma feIek eski feIektir. Zîrâ feIeğin meşreb-i nâ-sâzı dönektir....
Oy benim yaraIım. AsıI sancı, uyandığında bütün odaIarı boş görünce koyarmış! Yağmur yağardı biz ağIaşırdık....
Dostunu iyiIik veya kötüIük zamanında sına. Bir gönüI yapmak geImiyorsa eIinden, bari bir gönüI yıkıImasın...
mersin escort