Güzel Sözler, Sevgiliye Sözler, Aşk Sözleri

Etiket: Anlamlı Hacı Bektaşi Veli Sözleri

ArifIer hem arıdır, hem arıtıcı. ÂIimIere ve kendini biIenIere, aIçak gönüIIüIük yaraşır. AdaIet her işte,...