Etiket:  Ateş İle İlgili Özdeyişler

Manşet: Yanmak var yanmak var. Odun yanınca kül olur, insan yanınca kul olur. Su hiçbir...