Etiket: Lokman Hekim Gelse Yaram Azdırır Sözleri

Dostunu iyiIik veya kötüIük zamanında sına. Bir gönüI yapmak geImiyorsa eIinden, bari bir gönüI yıkıImasın...