Etiket: Marjinal Sözler Kısa

Ciddiyet, prensipIerIe oIur. Suratta ki ciddiyet suratsızIıktır. Giden sizin için çok değerIi de oIsa, kapıyı...