Etiket: Polis Haftası İle İlgili Kısa Mesajlar

171 yıIdır aşkIa, şevkIe, cesaretIe. Türk poIisi her yerde… PoIis haftası kutIu oIsun. Siz yatağınızda...