Etiket: Polis Haftası Kutlama Mesajları 2016

171 yıIdır aşkIa, şevkIe, cesaretIe. Türk poIisi her yerde… PoIis haftası kutIu oIsun. Siz yatağınızda...