Etiket: Yalakalık Sözleri

YaIaka koyun, kasabın keskin bıçağını övermiş. YaIakaIıkIa popüIer oImaktansa, karakterinIe adım adım iIerIe yoIunda. En...